x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

"Eğitim bir vazoyu suyla doldurmak değil, bir çiçeğe kendi tarzında büyüyebilmesi için yardımcı olmaktır."
John Dewey

 

Sosyal Bilgiler bölümümüz; Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı, soran, sorgulayan, araştıran, öğrendiklerini etkili bir biçimde ve yerinde kullanabilen, yazılı ve görsel medya aracılığıyla ulusal ve evrensel gündemi takip ederek güncel gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilen, bu değerlendirmeleri ışığında geçmişi ve günümüzü analiz ederek geleceğe ilişkin öngörüde bulunabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Sosyal Bilimler Bölümü çatısı altında Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yürütülmektedir.

 

Bölüm derslerinde MEB öğretim programı temel alınarak; farklılıkların zenginlik olduğu görüşüyle öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere hitap eden, öğrenciyi merkeze alan, sorgulama temelli, akademik yönden olduğu kadar entelektüel becerileri de geliştirmeyi hedefleyen, eğitim teknolojilerinin aktif kullanıldığı, eğitsel oyunlar, sanal müze gezileri, 3D saha incelemeleri, şehir içi ve şehir dışı gezilerin yer aldığı, içerik ve kaynak çeşitliliği bakımından zengin ders materyallerinin kullanıldığı bir program uygulanmaktadır.

 

 

Sosyal Bilgiler Programımız ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

 • İnsan ve toplum hayatında sürekli bir gelişme ve değişme olduğunu benimseyerek yaşadığı zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlayan,
 • Özgür düşünce, hoşgörü, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip, soran, sorgulayan, bu bakış açısıyla toplumu ve çevreyi yorumlayan, toplumsal yaşamın gereklerini içselleştirebilen,
 • Demokratik yaşamın ilkelerini ve değerlerini özümseyen, kendi haklarının farkında, başkalarının haklarına saygılı olan,
 • Evrensel değerleri benimseyen, ulusal ve uluslararası barışa inanan ve katkı sağlayan, farklılıklara saygılı, empati kurabilen,
 • Atatürkçü düşünce sistemini içselleştirmiş, Atatürk İlke ve İnkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayan, kültürel ve tarihsel süreçleri objektif olarak inceleyen kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için çalışan,
 • Toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal dayanışma ve yardımseverlik duyguları gelişmiş ve bu alandaki çalışmalarda gönüllü olarak aktif yer alan,
 • Tarih, doğa, kültür, estetik ve çevre bilinci gelişmiş, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlı, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşler oluşturan dünya vatandaşı olan,
 • Ekolojik okuryazarlık becerileri gelişmiş, doğal kaynakların sınırlılığının farkında olup çevre duyarlılığı içerisinde sürdürülebilir bir çevre bilincine sahip olan,
 • Merak ve hayal gücüne sahip, bilgiye erişebilen, bilgiyi analiz edip kullanabilen, inisiyatif alabilen, üretim faaliyetlerinde bilimsel ahlak ilkelerini temel alan,
 • Medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finans okuryazarlığı, kültürel ve sivil okuryazarlık alanlarında gelişmiş,
 • Liderlik özellikleri gelişmiş, iş birliğine ve takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş bireyler olmaları yolunda öğrencilerimize rehberlik etmektir.

 

 

SEV HUKUK AKADEMİSİ

Bölüm çatısı altında tüm sınıf seviyelerinde “SEV Hukuk Akademisi” üst başlığı altında; öğrencilerimizin temel anayasa hukuku kavram ve değerlerini öğrenmeleri, bu kavram ve değerler çerçevesinde sorunlara eleştirel bakabilen, kendi düşüncelerini ifade edebilen, başkalarının düşüncelerine saygılı, barış içinde bir arada yaşama kültürüne sahip, hak ve sorumluluklarını bilen duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlayacak etkinlik ve projeler gerçekleştirilir. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden bazıları;

 

 

 • Çocuk Hakları Atölye Çalışmaları
 • Hukuk Söyleşileri
 • “Anayasa Candır” Disiplinlerarası Projesi

 

GELECEĞİN MUCİTLERİ YARIŞMASI

5. sınıf seviyesinde öğrencilerimizin toplumsal değişime öncülük eden ve herkes için daha iyi bir dünya inşa etme anlayışına sahip bireyler olması hedefiyle “başımıza icat çıkarın” sloganıyla yola çıktığımız yarışma "Bilim, Toplum ve Teknoloji" öğrenme alanı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

GENEL KÜLTÜR VE BİLGİ YARIŞMALARI

Genel kültür ve bilgi yarışmaları; öğrencilerimizin genel kültür, tarih, coğrafya, sinema, edebiyat vb. alanlardan sorularla karşılaştıkları ve eğlenirken bildiklerini gösterdikleri geleneksel olarak her yıl sınıf seviyelerinde düzenlenir.

 

SOSYAL BİLİMLER PROJE ETKİNLİKLERİ / YARIŞMALARI

Her yıl sınıf seviyelerinde ulusal alanda düzenlenen farklı temalardaki Sosyal Bilimler proje etkinlik ve yarışmalarına katılım sağlanır.

 

 

SEV TALKS: ÖĞRENCİNİN SESİ

SEV Talks, öğrencilerimizin ilgi alanlarıyla ilgili konuşma yapabilecekleri, paylaşmaya değer fikirlerini okul toplumuna sunabilecekleri bir platformdur. Öğrencilerimiz kalıpları kıran, farklı bakış açıları sunan, ilham verici konuşmalarıyla etkinlikte konuşmacı olarak yer alırlar.