x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz."Demokrasi fikri daima yükselen bir denizi andırmaktadır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren de demokrasi fikri mukavemet edilemez bir kuvvet ve cereyan hâlini almıştır.”

  Mustafa Kemal Atatürk

 

Öğrenci birliği, küçük yaştan itibaren katılımcılığı desteklemeye; görev ve sorumluluk bilincinin, demokrasi anlayışının gelişmesine ve yerleşmesine hizmet eder.

Öğretim yılı başında 8. sınıflardan okul başkanı ve 5. sınıflardan okul başkanı yardımcısı olmak üzere iki öğrenci seçimle iş başına gelir.

Seçim öncesi adaylar bir hafta süreyle propaganda çalışması yaparlar. Yapılan seçimle öğrenci birliği başkanı ve yardımcısı belirlenerek okulun demokrasi kültürü görünür kılınır. Öğrenci birliği başkanı, öğrencilerden gelen istek ve önerileri okul idaresine iletir. Sorunların çözümü ve isteklerin gerçekleştirilmesine yardımcı olarak öğrenci sesini etkin biçimde temsil eder. Okuldaki öğrenci kurulları için her sınıf seviyesinden birer sınıf temsilcisi seçilir. Bu sınıf temsilcileri okul öğrenci birliği başkanının liderliğiyle her ay toplanarak öğrenci sorunlarını ve isteklerini görüşürler. Okul öğrenci meclisi çalışmalarında aktif rol alarak bu sürece ortak olan öğrencilerimizde, yerleşik demokrasi bilinci oluşturmayı, hoşgörü ve çoğulculuk farkındalıklarını geliştirmeyi, seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünü pekiştirmek hedeflenir. Geleceğe yön verecek bireyler olan öğrencilerimizin toplumumuzda özgür ve demokratik toplum düzenini geliştirebilmeleri, bu düzeni sürdürebilmeleri aynı zamanda bilinçli bir yurttaş olma bilincinin yanında aşağıdaki beceri ve tutumları da edinmeleri amaçlanır.

 

Bu tutum ve beceriler:

 

 • Liderlik becerilerini geliştirebilme
 • Eleştirel düşünebilme
 • Üretken olabilme
 • Sorgulayan bireyler olabilme
 • Sorumluluk alma
 • Problem çözebilme
 • Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgiyi kullanabilme
 • Katılımcı olabilme
 • İletişim kurabilme
 • İş birliği ve takım çalışması yapabilme
 • Tartışma ve uzlaşma kültürünü kazanabilme
 • Kamuoyu oluşturabilme

 

Demokrasi kültürünü temel alarak bu tutum ve becerileri davranışa geçirmek adına okulumuzda öğrenci meclisi başkanlık seçimi heyecanı her yıl yaşanır.  Süreç okul başkanının, sınıf temsilcileri ve okul yönetimi ile birlikte hareket ederek planlı ve gündemli toplantılar yapması, çeşitli projelerde yer alması ile eğitim öğretim yılı boyunca devam eder.