x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

“Değerlendirme, yarının eğitimini değiştirmenin bugünkü aracıdır. ”

Carol Ann Tomlinson

 

Bölümümüz, ölçme değerlendirme ve program geliştirme olarak iki alt birimden oluşur. Tüm çalışmalar uluslararası ölçme değerlendirme ve program geliştirme standartları benimsenerek, alanyazındaki gelişme ve değişimlerin eğitim-öğretim faaliyetlerine entegre edilmesi sağlanır. Öğrenme süreçlerinin veriye dayalı olarak takibi için analiz ve raporlama çalışmaları gerçekleştirilir. Hizmet içi eğitimler ve proje çalışmalarına destek verilerek öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlanır.

 

Ölçme Değerlendirme Birimi;

 • Güncel ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kuruma entegrasyonunu sağlama,
 • Ön-Süreç-Sonuç temelli ölçme değerlendirme araçlarının güvenilir, geçerli ve kullanışlı olmalarını sağlama,
 • Öğretmenlerle iş birliği yaparak araç geliştirme ve uygulama süreçlerini yürütme,
 • Öğrenme süreçlerinin planlanmasına veri sağlama,
 • Öğrenme süreçleri için ölçme değerlendirme araçları arşivi oluşturma,
 • Yazılı, deneme, ulusal ve uluslararası sınavların sonrasında analiz raporlarının hazırlanarak çok yönlü geri bildirimlerle paydaşları bilgilendirme,
 • Kurumsal soru bankası arşivini geliştirme süreçlerini yürütür.

 

Program Geliştirme Birimi;

 • Güncel öğretim yöntem ve tekniklerinin kuruma entegrasyonunu sağlama,
 • Derslerin yıllık ve haftalık planlarının yenilikçi öğrenme yaklaşımları ile (öğrencilerin aktif olduğu, bireysel farklılıkların önemsendiği, günlük yaşam bağlamına sahip, eğitim teknolojileriyle desteklenen) oluşturulmasını sağlama,
 • Disiplinlerarası çalışmalara katkı sağlama,
 • Kurumsal ders planı arşivini geliştirme süreçlerini yürütür.