x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

“Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.”                                                        
 
Platon


Dil ve düşünce arasındaki ilişki yaşam boyu sürer. Okuma yazmayı öğrenen çocuk dilin formülünü edinmiştir ancak bu formülü doğru şekilde kullanmak için okuma, yazma, dinleme, anlama becerilerini geliştirmesi gerekir. Ana dilini güçlü bir temel üzerine oturtan çocukların yabancı dilleri daha kolay öğrendikleri bir gerçektir. SEV Ortaokulunda Türkçeden başlayarak dil öğretimine özel önem verilmesinin nedeni ise dil becerisinin iletişim yeteneğini; iletişim yeteneğinin ise yaşamsal başarıyı doğrudan etkilemesidir.Türkçe bölümümüz uyguladığı programla dört temel dil becerisini kavratarak kendi öyküsünden başka öykülere yol alabilen, günlük yaşamdan evrensel yaşamın boyutlarına uzanabilen, kendi kültürüyle başka kültürler arasında bağlantılar kurabilen, kendi edebiyatına ve dünya edebiyatına merak duyan bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Çözümler üreten, sonuçlar çıkaran, değişime ve gelişime ayak uydurabilen, düş gücüyle yaratılmış dünya ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurabilen, dinleyen, araştıran, tartışan, yazan, dünya vatandaşı olmak ve yabancı dil öğrenmek için ana dilinin önemini fark eden, düşünce sınırlarını zorlayan; kendini, çevresini, ülkesini, doğayı, tüm evreni tanıyan ve koruyan; bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.Türkçe dersi temel olarak okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme öğrenme alanlarını kapsar. MEB’in müfredatına bağlı olarak ders; edebi eserler, MEB ders kitapları ve yardımcı kitaplarla yürütülür. Bu dört temel beceriyi en etkin ve kalıcı olarak kazandırmak için modern eğitim yaklaşımlarından yararlanılır:

 

  • Soyut Bilgi Yerine Somut Bilgi: Yapıcı, uygulanabilir bilgiler verilir; bu bilgilere götüren yol ve yöntemler izlenir.
  • Gerçeğe Varma Yöntemi: Olaylar, olgular, nesneler, kavramlar, karşıtlarıyla incelenir; kişi, dünya, zaman üçgeni dil ve anlam boyutlarıyla ele alınır
  • Bilimsel Bilgi: Araştırma, gözlem, inceleme, deneme, uygulama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkarma, yaparken öğrenme esas alınır. Bilimsel, teknolojik, görsel, işitsel tüm araçlar kullanılır.