x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

 

 

“Duyarsam, unuturum; görürsem, hatırlarım; yaşarsam öğrenirim.”

                                                                                                     Konfüçyüs (Çinli düşünür)

 

  •  Öğrencilerimizi ilgi, yetenek ve hazırbulunuşlukları doğrultusunda hayata ve bir üst eğitim kurumuna hazırlamak.

 

  • Akademik programı zenginleştiren sosyal ve kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler ve bunun yanı sıra eğitim programı içerisindeki görsel sanatlar, felsefe, müzik, satranç vb. branşlarla öğrencilerimizin bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişmelerini desteklemek.

 

  • 21.yy becerilerinden problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği yaparak çalışmanın önemini bilen ve bu becerileri günlük hayatına aktarabilen bireyler yetişmesi için uygun ve zengin müfredat programını sağlamak.

 

  • Atatürk ilkelerine bağlı, yerel ve kültürel bilince sahip bir dünya vatandaşı yetiştirmek.

 

  • Toplum ve birey arasındaki ilişkiyi kavrayan, kendi kültürü ile birlikte farklı kültürlere de saygılı ve duyarlı bireyler yetiştirmek.

 

  • Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde aktif katılımcı olarak, kendi öğrenme sorumluluklarının farkında olmasını, dönüşümlü düşünme yaparak öğrenme sürecini değerlendirmesini, kendine hedefler koyarak bu hedeflere ulaşmak için eylemlerde bulunmasını destekleyen bir eğitim programı sunmak.

 

  • Hak ve sorumluluklarını bilen, okul kültürü ve çevresi ile uyumlu bireyler yetiştirmek.

 

  •  İletişim becerilerini ve sosyal ilişkilerini güçlendirebileceği yaşam deneyimleri sunmak.

 

  • Müfredat programı içerisinde anlamlı disiplinlerarası bağlantılar kurarak yaratıcı düşünme, farklı bakış açıları üretme, strateji kullanma gibi temel düşünme becerilerini geliştirebileceği fırsatlar sunmak.

 

  • Öğrencilerimizin, gelişen ve yenilenen teknoloji çağında birer dijital vatandaş olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmelerini sağlamak.