x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

 

2.Sınıflar

 

Hayat Bilgisi derslerimizde; öncelikli olarak öğrencilerimizin kendilerini ve yaşadıkları dünyayı tanımaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz, çeşitli etkinliklerle; problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme, araştırma becerilerini geliştirme fırsatı yakalamaktadırlar. Yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımı ile sınıf içi yapılan grup çalışmalarıyla ve projelerle desteklenen derslerimizde okul gezileri de önemli bir yer teşkil etmektedir.

 

Türkçe derslerimizde; öğrencilerimizin; hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmeleri hedeflenmektedir.

 

Temalar doğrultusunda belirlenen metinler ve kültür kitapları aracılığı ile öğrencilerimizin;

• Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,

•Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları,

• Söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları,

• Bir konudaki görüşlerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri amaçlanmıştır.

 

Matematik derslerimizde; öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve dört işlem becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Sınıf içinde çeşitli grup çalışmaları yoluyla sosyal becerileri geliştirilmekte, somut öğrenme dönemi özellikleri dikkate alınarak çeşitli matematik materyalleri ile kalıcı öğrenmeleri desteklenmektedir. Doğal sayılar, doğal sayılarda toplama- çıkarma- çarpma- bölme işlemleri, kesirler, geometrik cisimler ve şekiller, uzamsal ilişkiler, örüntüler, uzunluk-zaman-sıvı ölçme gibi konular çeşitli etkinliklerle işlenmektedir. Bu sınıf seviyesinin kazanımları doğrultusunda bilgi ve iletişim  teknolojilerinden de  yararlanılmaktadır.