x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

 

4.Sınıflar

 

Sosyal Bilgiler derslerimizde; öğrencilerimizin kişisel, ulusal ve küresel konularla ilgili bilgi, beceri ve değer edinmeleri amaçlanmaktadır. Çeşitli etkinliklerle zenginleştirilerek ve teknolojinin getirdiği olanaklar kullanılarak dersler tasarlanır. Misyon ve hedeflerimiz doğrultusunda öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemeleri esas alınmaktadır. Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul ederek öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya teşvik etmek en önemli ilkelerimizdendir. Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireylerin yetişmesi hedeflenmektedir.

Dersler bireysel ve grup çalışmaları olarak planlanmakta, okul gezileri ve eğitim teknolojileri ile desteklenmekte ve öğrencilerimizin  yaparak yaşarak öğrenmelerine zemin hazırlayacak nitelikte hazırlanmaktadır.

 

Fen Bilimleri derslerimizde; doğal çevreyi inceleme ve korumaya yönelik bilgiler bütününü anlama ve anlamlandırma amacına hizmet edecek çalışmalar planlanmaktadır. Doğadaki her olay bu dersin bir bölümünü oluşturduğu için aynı zamanda öğrencilerimizin yaşamının önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimizin Fen Bilimleri derslerinde; bilimsel düşünme becerileri kazanmaları, bilime olan sevgilerinin artması ve gerçek yaşam bağlantıları kurabilmeleri hedeflenmektedir. Gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, deney yapma gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları becerileri geliştirmelerinin yanı sıra, analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi temel yaşam becerilerini kazanmaları da geliştirilmesi beklenen önemli niteliklerdir.

 

Türkçe derslerimizde; öğrencilerimizin dinlediğini, izlediğini anlayan ve yorumlayan, kendisini söz, yazı ya da görsel sunular ile amaca uygun olarak ifade eden, okuma alışkanlığını ve zevkini kazanarak sözcük bilgisini zenginleştiren, estetik duyguları gelişmiş, bilimsel eleştiri yapabilen, doğru, yapıcı, yaratıcı düşünme yollarına sahip, bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Etkinliklerde;

  • Dil zenginliğini fark etmelerine ve zenginleştirmelerine,
  • Dili, yaratıcı problem çözme ve bilgi alma amacıyla kullanmalarına,
  • Bireysel ve grup çalışmalarının önemini fark etmelerine,
  • Anlamak için okumalarına, olanak sağlayacak çalışmalar tasarlanmaktadır.

 

 

Sınıf içinde gerçekleştirilen etkinliklerle, yazarlarla yapılan söyleşiler ve atölye çalışmaları ile okunan kitaplar değerlendirilmektedir. Dilbilgisi kuralları metinler aracılığı ile sezdirilerek öğretilmekte; şiir, öykü, masal çalışmaları yapılmaktadır.

 

Matematik derslerimizde; öğrencilerimizin merak eden, motivasyonu yüksek, inceleyen ve araştıran, keşfeden, örnekler vererek öğrendiklerini kullanan, kendini ve arkadaşlarını değerlendiren bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Bu derste öğrencilerimizin;

  • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurabilmeleri,
  • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilmeleri,
  • Problem çözme stratejileri geliştirebilme ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmeleri,
  • Araştırma yapmaları,
  • Bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmeleri beklenir.

Matematik dersimiz, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut öğrenme modellerinden yola çıkılarak ele alınır. 4. sınıf matematik programı sayılar,  geometri, ölçme ve veri (grafik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak ders tasarımları yapılmaktadır.