x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

 

“Dil, düşüncenin evidir.”

                                Martin Heidegger

 

1. Sınıf

 

Birinci sınıf İngilizce programımızda, öğrencilerimizin anasınıfında tanıştıkları İngilizce dilini geliştirmeleri, kelime dağarcıklarını genişletmeleri  ve konuşulan dili genel olarak anlamaları  hedeflenmektedir. Bu derste, çeşitli ders ve çalışma kitapları takip edilir. Bu kitapların yanı sıra hikaye kitabı serileri de çocukların dile hakimiyetlerini artırmak, edebi bakış açılarını geliştirmek ve bunu zevkli hale getirmek için kullanılmaktadır. Öyküler kendine özgü resimli anlatımlarıyla öğrencilerin günlük dil kullanımına yardımcı olmaktadır. Konuşma becerisini geliştirmek için öğrenciler ikili gruplar halinde hikayeleri canlandırarak çeşitli oyunlar oynarlar. Ayrıca bu hikayeler, akıllı tahta aracılığıyla öğrencilerin keyifle katıldıkları “Konuşan Hikayeler”le desteklenmektedir. Öğrenciler ana dillerinde okumayı gerçekleştirdikten sonra, yıl boyunca yaptıkları sesletim çalışmalarının desteğiyle İngilizce okumaya başlarlar. 1.sınıflarımızda teknoloji, öğrencilerin gerçek hayat iletişim becerilerine sahip olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla İngilizce  müfredatımıza entegre edilmiştir. İngilizce dersleri çok çeşitli oyun ve aktiviteler, şarkılar, videolar, görseller, oyun kartları, projeler, fiziksel/ online oyunlar drama etkinlikleri, iPad uygulamaları  ile desteklenir. Ders içi araçlar, dersi öğreten öğretmenler tarafından özenle hazırlanmakta ve dil öğrenme teknolojileri yoğun olarak kullanılmaktadır.


Okuma alışkanlığı ve sevgisinin kazanılıp pekiştirilmesi için öğrenciler her hafta hikaye dinlemek, okumak, kitapları incelemek ve kitap ödünç almak üzere kütüphanede iki ders saati geçirirler. Buna ek olarak, okuma sevgisini geliştirmek için öğrencilerimiz zengin e-kitap ve kavrama çalışmalarını içeren online okuma programı “Kids A-Z” ile (her hafta) kendi seviyeleri için belirlenen kitapları okur ve çalışmaları tamamlarlar.

 

2.Sınıf

 

2.sınıf İngilizce programımızda amacımız, öğrencilerimize öğrenmenin yaşam boyu devam edecek bir süreç olduğunu aşılamaktır. Bu nedenle, İngilizce dersleri dört temel becerinin (okuma-yazma-dinleme-konuşma) birbirini destekleyerek ilerlemesini; öğrencilerimizin araştırma, grup olarak çalışma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini hedefler.
2. sınıf müfredatımızda İngilizce dersi, dil yapılarının ve yazma çalışmalarının vurgulandığı, öğrenilen dil kalıplarının günlük kullanıma transfer edilip, okuma ve anlama becerilerinin aktif okuma ve hikayelerin, canlandırma yoluyla geliştirilmesi temeline dayandırılmıştır.  Farklı türlerden seçilen örneklerle öğrencilerimizin okuma, anlama, analiz, yazılı ve sözel yorum yapma becerileri geliştirilir ve sınıf içi projelerle yaratıcı yazı çalışmaları yapmalarına da fırsat verilir. Öğrencilerimizde yazı becerilerini geliştirmeyi amaçlayan aktivitiler,  proje bazlı öğrenmeye dayalıdır ve spelling (heceleme) çalışmaları bunların temelini oluşturmaktadır. Her ünitenin en sık kullanılan kelimeleri ile heceleme (spelling) çalışması yapılır. Bu çalışmada ilk olarak öğrencilerimizin kelimeleri resimleriyle eşleştirmeleri, böylelikle kelimelerin anlamlarını kavramaları amaçlanır. Sonrasında ise bu kelimeleri doğru telaffuz etmeleri ve doğru yazmaları hedeflenir. Hafta boyunda yapılan sınıf içi çalışmalarda da, öğrencilerimizin öğrendikleri bu kelimeleri yazarak pratik etmelerine ve cümle içinde kullanmalarına fırsat verilir. 


Ders içi araçlar, dersi öğreten öğretmenler tarafından özenle hazırlanmakta ve dil öğrenme teknolojileri yoğun olarak kullanmaktadır. Yapılan tüm çalışmalarla, öğrencilerin İngilizce’yi severek öğrenmeleri, dil becerilerini geliştirirken  küçük yaşlardan itibaren kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu alabilmeleri amaçlanır.

Haftada bir ders kütüphane ziyaretine ayrılır. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kütüphanede edebiyat türleriyle tanışır ve çeşitli hikayeler okurlar. Düzenli kitap alımıyla öğrencilere okuma sevgisinin pekiştirilmesi amaçlanır.

Buna ek olarak, okuma sevgisini geliştirmek için öğrencilerimiz zengin e-kitap ve kavrama çalışmalarını içeren online okuma programı “Kids A-Z” ile (her hafta) kendi seviyeleri için belirlenen kitapları okur ve çalışmaları tamamlarlar.

 

3.Sınıf

 

3. sınıf İngilizce programı, 2. Sınıf programının devamı olarak Main Course ve Language Arts olmak üzere iki farklı dersten oluşmaktadır. Main Course dersi dil yapılarının ve yazma çalışmalarının vurgulandığı; Language Arts dersi, Main Course dersinde öğrenilen dil kalıplarının günlük kullanıma transfer edilip, okuma ve anlama becerilerinin aktif okuma ve hikayelerin, canlandırma yoluyla geliştirilmesi temeline dayandırılmıştır.


Bu dersler, öğrencilerin 1. ve 2.sınıflarda öğrenmiş oldukları dil becerilerini ve kalıplarını geliştirmeye yönelik düzenlenmiştir. Öğrenciler önceki yıllarda öğrenmiş oldukları kelimeleri tekrar edip kullanmaya devam ederken, daha karmaşık kelimeleri de dağarcıklarına eklemeye başlarlar. Buna ek olarak, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini de geliştirirler. Öğrenciler, öğrendikleri kelimelerin spelling (heceleme) çalışmaları ile 3. sınıfın sonunda minimum yazım hatasını hedeflerler.  Öğrencilerle çok çeşitli metinler okur ve hikaye okumanın gücü vurgulanır. Öğrenciler hikayeleri dinler, okur, yorumlar ve analiz eder.

Teknoloji, öğrencilere gerçek hayat iletişim becerileri kazandırmak ve dili zenginleştirerek kullanabilmelerini sağlamak amacıyla müfredata dahil edilmiştir. Hikayeler, “Konuşan Hikayeler” uygulamasıyla desteklenmektedir. Eğitici iPad uygulamalarından da öğrenilen konuları pekiştirmek için yararlanılmaktadır.

Ayrıca, yazma becerisini geliştirmek için paragraf yazımıyla tanışırlar ve farklı yazı türlerini de pekiştirmek için journal (günce) yazmaya başlarlar. Böylece paragrafın bölümleri olan, giriş, gelişme ve sonuç cümlelerinin üzerinde dururlar. Dilbilgisi, sözcük türleri, noktalama işaretleri günlük yazımının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Kitap okuma alışkanlığının devamı için öğrenciler, iki haftada bir ders kütüphaneye götürülür. Burada öğretmenleri eşliğinde hikaye okurlar ve alıştırmalar yaparlar. Okul dışında okuma alışkanlıklarını kazanmaları için ders sonunda kütüphaneden kitap ödünç alırlar ve düzenli olarak bu süreci devam ettirirler.


Buna ek olarak, okuma sevgisini geliştirmek için öğrencilerimiz zengin e-kitap ve kavrama çalışmalarını içeren online okuma programı “Kids A-Z” ile (her hafta) kendi seviyeleri için belirlenen kitapları okur ve çalışmaları tamamlarlar.

 

 

3.sınıf İngilizce programı, öğrencilerin çeşitli yöntem ve metotlar kullanarak İngilizce dilini öğrenmelerini ve bu öğrenimi keyifli bir deneyime dönüştürmeyi amaçlar. Derste kullanılan araçlar, dersi öğreten öğretmenler tarafından özenle hazırlanmakta ve dil öğrenme teknolojileri yoğun olarak kullanmaktadır. Öğrencilerin, derslerde etkin, yaratıcı olmaları ve dış dünya ile bağlantı kurmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin, 3.sınıfın sonunda Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda 2.seviyeye gelmiş olmaları hedeflenmektedir.

 

4.Sınıf

 

4.sınıf İngilizce programımız Main CourseLanguage Arts, Eğitim Teknolojileri, STEM, Görsel Sanatlar olmak üzere farklı derslerden oluşmaktadır.

Main Course dersinde dilbilgisi kalıpları işlenmekte; bu içerik akıllı tahtada interaktif çalışmalar, iPad uygulamaları, projeler, oyunlar ve eğitici web siteleriyle zenginleştirilmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerimizin alacakları Cambridge Young Learners Flyers sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Derste çeşitli zamanlara ve dilbilgisi kalıplarına giriş ve kullanma becerilerinin pekiştirilmesine önem verilmektedir. Grup çalışması, teknolojinin de ağırlıklı olarak kullanımıyla, öğrencilerin sözel ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Öğrencilerin 21. Yüzyıl farklı düşünme ve öğrenme becerilerine uygun olarak oluşturulmuş RAFT yöntemi ile journal (günce) yazımı ile yazma becerileri geliştirilir. Ders içi araçlar, dersi öğreten öğretmenler tarafından özenle hazırlanmakta ve dil öğrenme teknolojileri yoğun olarak kullanmaktadır. Öğrencilerin, derslerde etkin, yaratıcı olmaları ve dış dünya ile bağlantı kurmaları sağlanmaktadır.

Her iki haftada bir, bir ders kütüphane ziyaretine ayrılır. Öğrenciler kütüphanede edebiyat türleriyle tanışır. Burada öğretmenleri eşliğinde hikaye okurlar ve çalışmalar yaparlar. Okul dışında okuma alışkanlıklarını kazanmaları için ders sonunda kütüphaneden kitap ödünç alırlar ve düzenli olarak bu süreci devam ettirirler. Buna ek olarak, okuma sevgisini geliştirmek için öğrencilerimiz zengin e-kitap ve quiz çalışmalarını içeren online okuma programı “Kids A-Z” ile (her hafta) kendi seviyeleri için belirlenen kitapları okur ve çalışmaları tamamlarlar.

Ödevler, bu derslerin tamamlayıcı bir bölümünü oluşturur ve öğrencilerin sınıfta öğrenilen kavramları gözden geçirmeleri adına düzenli olarak verilir. Projeler genellikle sınıfta hazırlanır

.

Ders kitaplarında işlenen modüllerdeki konulara yönelik her dönem iki ortak sınav yapılır. Yapılan sınavlara ek olarak, sınıf çalışması ve derse katılım da bu dersin değerlendirilmesinde önemli rol oynar.

 

Language Arts dersleri, öğrencilerin gerçek yaşam tecrübeleriyle bağ kurma, dilbilgisi dersinde öğrendiklerini yazıya dökme, kitaplarda karşılaştıkları karakter özelliklerini öğrenme ve karakter karşılaştırması yapma üzerine planlanmıştır. Bu bütünsel öğrenme öğrencilerimizin problem çözme becerilerinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.
Öğrenciler, öğretmenler tarafından seçilmiş farklı çeşitlerde kitapları okuyup, okuma becerilerini geliştirirken, proje çalışmaları ile kitap ve içerik hakkında hedeflenen kazanımlara ulaşırlar. Bu çalışmaların içeriği sözlü sunumlar, paragraf yazımı, drama çalışmaları ve uygulamalı etkinliklerden oluşmaktadır. Bu derste öğrenciler çok çeşitli edebi yaklaşımlarla tanıştırılırlar. Yaratıcı temalar işlenerek öğrencilerin dinleme, yazma ve okuma becerileri geliştirilir. Ayrıca, Main Course dersinde işlenen dil kalıpları, bu derste destekleyici çalışmalar ile pekiştirilir.

 

Eğitim Teknolojileri dersleri, iPad sınıf setleri kullanılarak Language Arts derslerini desteklemek amacıyla yapılır. Öğrenciler haftada bir ders saati iPad’leri kullanarak projeler; farklı uygulamalarla pekiştirme ve tekrar çalışmaları yaparlar. Bu sayede öğrencilerin, yeni teknolojilerle tanışmaları sağlanırken, öğrenimlerine de bu teknolojileri nasıl entegre edebilecekleri hakkında bilgi kazandırılmış olur. Ayrıca öğrencilerin ‘dijital vatandaşlık’ konusunda da bilgi sahibi olması sağlanıp, kendi hayatlarında da bu sorumluluğu devam ettirmeleri beklenir.

 

STEM (İngilizce Fen Teknoloji Mühendislik Matematik)  derslerimiz, dördüncü sınıf Türkçe Matematik ve Fen müfredatına paralel olarak işlenmekte, laboratuvar ve uygulamalı programı ile öğrencilere aktif katılımlı öğrenme fırsatı vermektedir.  Öğrencilerimiz ömür boyu sürecek bağımsız öğrenme, yaratıcılık ve eleştirel düşünme konusunda cesaretlendirilirken, bilimsel yöntemleri keşfetmek için her bir öğrencimizin grubun üretken bir üyesi olması hedeflenir.

 

Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerin sanat ile ilgili İngilizce kelimeleri anlamaları, grup içinde diğer öğrenciler ile çalışmaları, istendiği zaman yapılan çalışmalar ile ilgili rapor yazabilmeleri ve sanat terimlerini kullanarak çeşitli görsel anlatım yöntemlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

Görsel Sanatlar, öğrencilerin İngilizce dilini ders dışında gerçek hayata taşıyıp kendilerini yaratıcı bir şekilde yazılı ve sözel ifade etmelerine yardımcı olurken görsel ifade becerilerini de artırmaktadır. Öğrenciler hem farklı kültürleri hem de zengin Türk kültürü mirasını görsel öğrenme sürecinde deneyimlemektedirler.