x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

1.Sınıflar

Hayat Bilgisi derslerimizde; öğrencilerimizin iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlarken sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik geliştirmeleri de öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Okulu ve okulun işleyişini tanıma, okul kurallarına uyma, okulda ve evde başkalarıyla iletişim kurma, kişisel bakım ve temizliğine dikkat etme, sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri fark etme, ülkesinin genel özelliklerini tanıma, Atatürk’ün hayatı, millî ve dinî bayramlar, yakın çevrede bulunan bitki ve hayvanlar, mevsimler ve özellikleri, geri dönüşüm gibi konular hakkında etkinliklere yer verilmektedir.

 

Türkçe derslerimizde; öğrencilerimizin; hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmeleri hedeflenmektedir. İlk okuma yazma öğretiminde ses temelli okuma yazma öğretimi benimsenmiştir. İlk okuma yazma öğretimi dik temel harflerle gerçekleştirilir. İlk okuma yazma öğreniminin ardından, temalar doğrultusunda belirlenen metinler ve kültür kitapları aracılığı ile öğrencilerimizin;

 • Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,

•Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları,

• Söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları,

• Bir konudaki görüşlerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri amaçlanmıştır.

Öğrenme ve öğretme süreçlerimizde, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanılması öğretim stratejilerini zenginleştirirken aynı zamanda öğrencilerin öğrenmelerini desteklemektedir.

 

Matematik derslerimizde; sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme olmak üzere dört öğrenme alanı bulunmaktadır. Bu öğrenme alanlarına göre doğal sayılar, doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri, kesirler, geometric cisimler ve şekiller, uzamsal ilişkiler, örüntüler, uzunluk-zaman-sıvı ölçme gibi konular çeşitli etkinliklerle işlenmektedir.Matematik derslerimiz öğrencilerimizin matematiksel düşünme becerilerini geliştirecek şekilde planlanmaktadır. Bu plan doğrultusunda yapılan çalışmalar ve etkinlikler basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru bir sıra izlemektedir. Konuları daha anlaşılır ve somut hale getirmek için dersin işlenişinde ve uygulamalarda çeşitli matematik materyalleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte kazanımlar doğrultusunda bilgi ve iletişim  teknolojilerinden de  yararlanılmaktadır.