x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

 

3.Sınıflar

Hayat Bilgisi derslerimizde; öğrencilerimizin bağımsız öğrenme alışkanlığı kazanmaları anlayışıyla;

 • Öğrenmekten keyif alan,
 • Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
 • Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
 • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanımlara sahip,
 • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda yaşantılarını sürdüren,
 • Evrensel değerlere ve farklılıklara saygılı, kendi öğrenme sorumluluğunu almış birer dünya insanı olmaları,
 • Toplumsal duyarlılığı gelişmiş, sosyal sorumluluk projelerine katılan ve çevreye duyarlı bireyler olmaları,
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen ve bu değerlerin sürekliliğini sağlayan,
 • Mutlu bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Dersler bireysel ve grup çalışmaları olarak planlanmakta, okul gezileri ve eğitim teknolojileri ile desteklenmekte ve öğrencilerimizin  yaparak yaşarak öğrenmelerine zemin hazırlayacak nitelikte tasarlanmaktadır.

 

Fen Bilimleri derslerimizde; canlılar ve hayat, madde ve değişim, fiziksel olaylar, dünya ve evren adlı öğrenme alanları kapsamında çeşitli canlıların kendilerine özgü özellikleri, madde, maddenin özellikleri, ışık, ses, elektrik gibi farklı enerji çeşitleri, hareket ve kuvvet kavramları, Dünya’nın şekli, yapısı ve meydana gelen değişimler gibi konular işlenmektedir. Dersler araştırma, inceleme ve keşfetme yaklaşımı ile tasarlanmaktadır.

 

Fen Bilimleri dersi ile öğrencilerimizin;

 • 21. yüzyıl ve dijital vatandaşlık becerilerine sahip olarak, teknolojiyi etkin ve doğru biçimde kullanan, 
 • Yaratıcılık, sorun çözme, çok yönlü ve eleştirel düşünme becerileri ile bağımsız karar verebilme ve sorgulama yeteneklerine sahip olan,
 • Toplumsal duyarlılığı gelişmiş olarak sosyal sorumluluk projelerine katılan, 
 • Sağlıklı yaşam bilinci gelişmiş,
 • Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlı,
 • Bireysel ve ortak çalışma, yaşıtları ve çevresi ile iş birliği yapabilme becerisi kazanmış bireyler olması hedeflenmektedir.

 

Türkçe derslerimizde; bu sınıf düzeyinde hedefimiz, öğrencilerimizde konuşma, anlama, okuma, yazma, dinleme becerilerini geliştirmelerini sağlamak, Türkçeyi etkin bir şekilde kullanan, yazılı ve sözel olarak kendisini doğru ifade eden, ana dilini kuralları doğrultusunda kullanmayı seven, okuma alışkanlığı olan bireyler yetiştirmektir. Tematik olarak hazırlanan ders içi çalışmalarımızda Türkçe derslerinde verilen bilgileri, beceri ve alışkanlığa dönüştürmeyi sağlayacak etkinliklere yer verilmektedir. Seçilen metinlerin, öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine hizmet edecek etkinlikler içermesine ve diğer derslerle bağlantılı olmasına dikkat edilmektedir. Kültür kitapları aracılığı ile farklı yazı türlerinin tanınması sağlanmaktadır. Yazarlarla yapılan söyleşilerle okunan kitaplar değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin yazılı kaynakları doğru ve etkin kullanması için okul kütüphanemizde her hafta sesli ve sessiz okuma dersleri yapılmaktadır. 

 

Matematik derslerimizde; öğrencilerimizin sayılar, geometri, ölçme ve veri (istatistik, olasılık) öğrenme alanları kapsamında sayılar, işlemler, problem çözme gibi konuları yaparak yaşayarak öğrenmeleri esas alınmaktadır. Somut dönemden soyut döneme geçişin olduğu bu yaş düzeyinde, öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak ders planlamaları yapılmaktadır.

Matematik dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Matematiksel kavramları tanıyan ve matematik dilini etkin kullanabilen,
 • Matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilen,
 • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren ve özgüveni yüksek,
 • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Matematiği kendi içinde ve başka disiplinlerle bağlantı kurarak kullanan bireyler olmaları hedeflenmektedir.