x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme Biriminde tüm çalışmalar uluslararası ölçme ve değerlendirme standartları benimsenerek yürütülür. Alan yazındaki gelişme ve değişmelerin okulun akademik kadrosuyla iş birliği içerisinde tüm öğrenme faaliyetlerine entegre edilmesi sağlanır. Öğrencilerin ana dil ve İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesi, ilkokula hazırlık sürecinin bütünsel olarak gerçekleştirilmesi sürecinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları verilerinden yararlanılır.

Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarını belirlemek amacıyla öğretmen rehberliğinde biçimlendirici değerlendirme araçları kullanılır. Öğrencilerin becerilerini yaş düzeylerine uygun araçlarla ölçmek amacıyla görsel düzenleyiciler, farklılaştırılmış ölçme değerlendirme araçları, dereceli puanlama anahtarları, kontrol listeleri ve gözlem formları kullanılır. Öğretmen, akran ve öz değerlendirme yaklaşımları ile öğrencilere verilen geribildirimler öğrenme sürecinde rehber olarak konumlanır.

 

Ölçme Değerlendirme Birimi;
 

  • Güncel ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kuruma entegrasyonunu sağlama,
  • Ön ve süreç temelli ölçme değerlendirme araçlarının güvenilir, geçerli ve kullanışlı olmalarını sağlama,
  • Öğretmenlerle iş birliği yaparak araç geliştirme ve uygulama süreçlerini yürütme,
  • Öğrenme süreçlerinin planlanmasına veri sağlama,
  • Öğrenme süreçleri için ölçme değerlendirme araçları geliştirme ve arşivi oluşturma,
  • Tüm değerlendirme uygulamaları sonrasında öğrenci ürünlerinden bireysel öğrenci dosyaları oluşturma,
  • Genel değerlendirme analiz raporları oluşturularak çok yönlü geri bildirimlerle paydaşları bilgilendirme,
  • Hizmet içi eğitimler ve proje çalışmalarına destek verilerek öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlama süreçlerini yürütür.