x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

1881
Mustafa Selanik’te dünyaya gelir.

   
   

1893
Selanik’teki Askeri Hazırlık Okulu'na başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.

1895
Mustafa Kemal Manastır'daki Askeri Lise'ye başlar.

   
   

1899
İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başlar.

1902
Harbiye’den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisi'ne devam eder.

   
   

11 Ocak 1905
Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun
olur ve Şam’da bulunan Beşinci Ordu'da görev almak üzere Şam’a gönderilir
.

Ekim 1906
Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam’da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir dernek kurarlar.

   
   

Eylül 1907
Mustafa Kemal Üçüncü Ordu'ya tayin edilir ve Selanik’e gönderilir.

13 Eylül 1911
İstanbul’daki Genel Kurmaya tayin edilir.

   
   

9 Ocak 1912
Mustafa Kemal Libya’daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

25 Kasım 1912
Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları Özel Kuvvetleri'ne atanır.

   
   

27 Ekim 1913
Sofya’ya Askeri Ataşe olarak atanır.

25 Nisan 1915
İttifak Devletleri Arıburnu'na çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal tümeni ile ilerlemelerini durdurur.

   
   

9 Ağustos 1915
Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığı'na getirilir.

1 Nisan 1916
Tuğgeneralliğe terfi eder.

   
   

6-7 Ağustos 1916
Mustafa Kemal Bitlis ve Muş’u düşmandan geri alır.

31 Ekim 1918
Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.

   
   

30 Nisan 1919
Mustafa Kemal Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Ordu'ya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.

16 Mayıs 1919
İstanbul’u terkeder.
   
   

19 Mayıs 1919
Samsun’a ayak basar.

8 Temmuz 1919
Mustafa Kemal Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden ve ordudan istifa eder.

   
   

23 Temmuz 1919
Erzurum Kongresi Başkanlığı'na getirilir.

4 Eylül 1919
Sivas Kongresi Başkanlığı'na getirilir.

   
   

27 Aralık 1919
İcra Heyeti ile Ankara’ya gelir.

23 Nisan 1920
Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açar.

   
 
 

11 Mayıs 1920
İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.

5 Ağustos 1921
Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.

   
   

23 Ağustos 1921
Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya Savaşı başlar.

19 Eylül 1921
Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.

   
   

26 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe’den yönetmeye başlar.

30 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.

   
   

10 Eylül 1922
Gazi Mustafa Kemal İzmir’e girer.

1 Kasım 1922
Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal’in Hilafetin kaldırılması yönündeki önerisini kabul eder.

   
   

14 Ocak 1923
Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de vefat eder.

29 Ekim 1923
Türkiye Cumhuriyeti ilan edilir ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçilir.

   
   

24 Ağustos 1924
Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu’nda ilk kez şapka giyer.

9 Ağustos 1928
Sarayburnu’nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.

   
 
 

12 Nisan 1931
Türk Tarih Kurumu'nu kurar.

12 Temmuz 1932
Türk Dil Kurumu'nu kurar.

   
   

16 Haziran 1934
Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal’e "Atatürk" soyadını verme kararı alır.

10 Kasım 1938
Mustafa Kemal Atatürk vefat eder.